top of page

Als kickoff wisselen we ervaringen uit op het gebied van de inrichting, uitvoering en begeleiding. We bespreken leerbehoeftes, leerdoelen en spreken de verwachtingen uit. De leerbehoeftes en leerdoelen worden vervolgens vertaald naar een trainingsplan.

 

Met de aanpak en dynamische planning pilotperiode als leidraad worden ook de taken, verantwoordelijkheden en overlegmomenten voor de komende periode afgestemd.

Kickoff sessie learning